Obývačka ako zdroj harmónie

 
Tento typ je zameraný na romiestnenie izieb v celkovom pôdoryse domu. Pri skúmaní náčrtov dvoch domov na obrázkoch si všimnite, že každý z nich má obývaciu izbu situovanú na inom mieste. V prvom dome sa táto izba nachádza v jeho strede, a preto je v nej viac impulzov pre rodinnú harmóniu ako v izbe na druhom náčrte. Linky nad kresbami sú pomyselné čiary štvorca lo šu - mriežky zloženej z deviatich častí, ktorá sa používa ako ,, pracovný,, nástroj feng šuej.
V tomto prípade použijeme štvorec na určenie stredu domu. Pomocou neho ľahko zistíte, či sa obývacia izba nachádza v strede mriežky. Ak áno, potom izba pôsobí na rodinu priaznivo. Členovia rodiny a manželia by mali navzájom dobre vychádzať. Deti by mali byť poslušnejšie a súrodenci súdržnejší. 
Schodisko v strede je zlé! Špirálové schodisko sa ,,zavŕtava,, do srdca domu. Oblé alebo rovné schodisko nie je až také škodlivé ako špirálovité. Ak máte schodisko v strede domu, nepokryte ho červeným alebo zeleným pobercom. 
 
V strede domu by nemali byť situované  kuchyne a spálne, pretože to nenáležite zdôrazňuje význam jedla a spánku. Kuchyňa v strede potláča rodinné šťastie. Ak máte takto riešený dom, pokúste sa kuchyňu presťahovať inam.
 

 

 

Dobrá poloha obývačky

 
Nad oboma plánikmi je nakreslená štvorcová mriežka, aby sa ukázalo, kde je stred domu. Na jednom je obývacia izba situovaná v strede, čo pozitívne ovplyvňuje harmonický život, na druhom nákrese sa nachádza v ľavom rohu, čo nie je až také priaznivé.