Fotografie šťastnej rodiny symbolizujú súdržnosť

 
Jedným z najlepších a najefektívnejších spôsobov, ako navodiť v rodine pocit súdržnosti, je veľký rodinný portrét zavesený na čestnom mieste v obývacej izbe. Na portréte by mal byť každý člen rodiny a všetci by sa mali usmievať, pretože úsmev je prejavom šťastia. Pri fotografovaní usporiadajte rodinných príslušníkov tak, aby tvorili obrazec ktorý najviac zodpovedá živlu otca rodiny.
 

Trojuholníkové usporiadanie

Ak ste si vybrali toto usporiadanie, dbajte, aby živiteľ rodiny alebo otec bol bol na vrchole trojuholníka. Takéto usporiadanie vytvára živel oheň a vyjadruje energiu jang. Hodí sa najmä vtedy, keď sa otec rodiny narodil v roku ktorému vládol oheň alebo zem. 

 

Vlnité usporiadanie

Toto usporiadanie vytvára živel vodu. Je to tvar jin a vynikajúco sa hodí tam, kde je priveľa jang, teda kde prevažujú mužský členovia rodiny. Otec alebo živiteľ rodiny by mal byť v strede a hlavy ľudí na fotografii by nemali byť zoradené v jednej línii, ale vytvárať tvar vlnovky. Toto usporiadanie sa výborne hodí tam, kde sa otec rodiny narodil v roku, keď vládla voda alebo drevo.

 

Obdĺžnikové usporiadanie

Toto usporiadanie naznačuje živel drevo a pravdepodobne je najviac rozšírené. Všetci členovia rodiny pózujú tak, že majú hlavy v jednej línii. Obdĺžnikové usporiadanie nyznačuje pravidelnosť, vyváženosť. Hodí sa v tedy, keď sa otec rodiny narodil v roku, keď vládlo drevo alebo oheň. 

 

Štvorcové usporiadanie

Je podobné ako obdĺžnikové a hodí sa najmä pre malé rodiny, napríklad štyri osoby na fotografii tvoria dokonalý štvorec - tvar, ktorý evokuje živel zem. Toto usporiadanie je vhodné pre každého, pretože živel zem súvisí s rodinou. Vyhovuje aj vtedy, keď sa otec rodiny narodil v roku, keď vládol kov, pretože v cykle živlov zem produkuje kov.