Určte svoje priaznivé zóny

Skôr ako začnete prakticky využívať feng šuej, určte si štyri kúty svojho životného priestoru, ktoré na vás pôsobia najpriaznivejšie. Budú predstavovať vaše šťastné miestečka v každej izbe, v práci či doma. Ak budete sedieť, spať či pracovať na ktorom koľvek z týchto miest, prinesie vám to šťastie a ochráni vá to pred nešťastím. Vzorec na určovanie týchto šťastných miest je šúčašťou tzv. kompasovej školy feng šuej.
 

Vaše číslo KUA

Aby ste mohli určiť svoje šťastné smery, potrebujete si najprv vypočítať svoje číslo KUA. Ak ste sa narodili medzi 1. januárom a 20. februárom, zitite si v tabuľke kedy bol lunárny Nový rok v roku vášho narodenia. Ak ste sa narodili pred začiatkom lunárneho roka, skôr ako začnete rátať svoje číslo KUA, musíte od roku svojho narodenia odpočítať jednotku. Napríklad ak ste sa narodili 7. februára 1964, budete brať ako rok svojho narodenia 1963. Je to preto lebo v tom roku (1964) lunárny Nový rok pripadol na 13. február. V neskorších dátumoch marec, apríl, máj ...........december sa jednotka neodpočítava lebo týchto masiacoch ste sa narodili už v novom lunárnom roku. 
 
Keď už ste zistili lunárny rok svojho narodenia, môžete si pomocou jednoduchého vzorca vypočítať svoje číslo KUA. Spočítajte posledné dve číslice roku svojho narodenia. Spočítavajte dovtedy, kým nedostanete jednociferné číslo, napríklad ak ste sa narodili v roku 1968, 6+8=14, potom 1+4=5.
  •  Ak ste muž, odpočítajte výsledné číslo od čísla 10, čiže 10-5=5. Vaše číslo KUA je 5. 
  • Ak ste žena, k výslednému číslu pripočítajte 5, čiže 5+5=10 a potom 1+0=1. 
Číslo KUA pre ženu narodenú v lunárnom roku 1968 je 1 a pre muža je 5.
 
Podľa čísla KUA nájdete v nasledujúcej tabuľke svoje priaznivé smery a zistíta, či ste človek ,,západu alebo východu,,.
 
 

                        Priaznivé kúty a miesta

 
        Vaše                Vaše priaznivé kúty a miesta                   Patríte k ľuďom 
        číslo                   zoradené zostupne podľa                        východu alebo 
        KUA                              miery šťastia                                       západu
 
         1                       juhovýchod, východ, juh, sever                             východ         
         2          severovýchod, západ, severozápad, juhozápad                    západ          
         3                      juh, sever, juhovýchod, východ                              východ         
         4                      sever, juh, východ, juhovýchod                              východ         
         5      Muži:  severovýchod, západ, severozápad, juhozápad               západ         
         5      Ženy: juhozápad, severozápad, západ, severovýchod                západ         
         6          západ, severovýchod, juhozápad, severozápad                     západ         
         7          severozápad, juhozápad, severovýchod, západ                     západ         
         8          juhozápad, severozápad, západ, severovýchod                     západ         
         9                      východ, juhovýchod, sever, juh                               východ