Spite hlavou v správnej polohe

 
Ak máte možnosť vybrať si izbu na spanie, vyberte si takú, ktorá má pre vás najpriaznivejšiu polohu. To znamená, že by mala byť situovaná v tom rohu budovy, ktorý zodpovedá vášmu najlepšiemu smeru, napr. smeru úspechu.
 
Ak nemôžete mať spálňu v smere úspechu, pokúste sa aspoň zariadiť si ju v takej časti domu, ktorá zodpovedá niektorému z vašich ďalších dobrých smerov. Ak ani to nie je možné, nie je to dôvod na trápenie. Každý predsa nemôže mať všetko dokonalé.
 
Musíte sa však postarať o to, aby pri spánku vaša hlava smerovala na niektorú z vašich najlepších strán. Je dôležité, aby počas spánku do vášho tela prúdila priaznivá energia z vášho smeru úspechu.
 
Ak naozaj nemôžete spať vo svojom smere úspechu, opäť platí - pokúste sa dosiahnuť, aby ste spali v niektorom z vašich ďalších priaznivých smerov.  
 
Ak máte možnosť vybrať si, vzdy uprednostnite to, čo sa nazýva spálňa úspechu - kôli napredovaniu v zamestnaní či podnikaní. Keď je váš osobný smer úspechu sever, vyberte si spálňu v severnom rohu domu. Ak máte takú možnosť, potom by ste sa mali usilovať o to, aby ste spali s hlavou otočenou na sever alebo aspoň niktrým z vašich troch ďalších smerov. Samozrejme, oveľa ľahšie dosiahnete správnu polohu pri spaní - stačí otočiť posteľ tak, aby hlava smerovala na správnú svetovú stranu.
 

Nasmerovanie postele

 
Pri rozhodovaní o umiestnení postele veľmi dbajte na to, aby:
 
  • ste nespali priamo pod trámom,
  • vás ,,nezasahovala,, hrana vyčnievajúceho rohu
  • vám nohy nesmerovali rovno na dvere,
  • vám hlava alebo nohynesmerovali na toaletu,
  • horná pelasť nebola rovno pod oknom