Sedávajte na svojom najlepšom mieste

 
Miesto, na ktorom sedíme, a smer, ktorým sme pri sedení otočený tvárou, tvoria -  v závislosti od osobného čísla kua dobré alebo zlé feng šuej. To kde sedíme a pracujeme a ktorým smerom sa dívame rokovaniach, prezentáciách či prejavoch, významnou mierou ovplyvňuje náš úspech. Rovnako je to s polohou stoličky pri jedení, práci či bežnej debate.
 
Šťastenu si môžeme vedome nakloniť tým, že sa sústredite na na usporiadanie priestoru na sedenie. Mali by ste sa presvedčiť, či je váš stôl a stolička v kancelárii ale pri domácej práci v polohe, ktorá zodpovedá vašim priaznivým smerom a miestam. Podobne postupujte aj v domácom prostredí.

Použite kompas

 
Pamätajte si svoje priaznivé smery a majte vždy po ruke kompas, aby ste vždy hneď vedeli posadiť tvárou jednému zo svojich dobrých smerov.
Bez ohľadu na to, akým smerom je otočená stolička, väčšinou sa dá pootočiť alebo nakloniť tak, aby ste ,,zachytili,, aspoň jeden zo svojich štyroch smerov. Pri pohovore, na skúške či schôdzi, ktoré sa konajú mimo vášho pracoviska, sa presvedčte, či sedíte aspoň jedným zo svojich dobrých smerov.
 
V praxi
 
  • Na večeri s niekým, na kom vám záleží, si sadnite čelom k vášmu smeru lásky. Posilní to pozitívne emócie.
  • Pri skúške si sadnite čelom v smere vášho osobného rozvoja. Bude vám to lepšie myslieť.
  • Pri pohovore alebo na dôležitom stretnutí si sadnite čelom v smere vášho úspechu. Z výšia sa šance, že dobré obídete.