Nájdite svoje šťastné smery

Kompasová škola feng šuej sa zakladá na dátume narodenia človeka a na pohlaví. Dieliky kompasu, ktoré naznačujú priaznivé miesta, označujú aj najlepšie smery. Preto pri určovaní najlepších smerov na sedenie a spanie potrebujete vedieť, aké sú vaše najlepšie osobné smery. Preštudujte si tabuľku a zapamätajte si, ktoré smery sú pre vás priaznivé. Potom sa vždy, ak je to možné, snažte posadiť tak aby vaša tvár bola obrátená  presne vaším najpriaznivejším smerom. V prípade, že to fyzicky nie je možné, mali by ste sa aspoň snažiť využiť jeden so svojich ďalších troch dobrých smerov. Aj keď nepatria medzi vaše najlepšie, predsa len je lepšie sedieť prijateľným smerom ako nejakým nepriaznivým, ktorý pre vás znamená celkovú škodu!
Tabuľka opisuje typy šťastia a nešťastia na všetkých vôsmich smeroch kompasu. ,,Päť duchov,, znamená päť typov nešťastia v podobe prekážok na ceste k úspechu a ,,šesť rán,, znamená mimoriadne nešťastie, ako sú choroby, nehody či zrada. Smery závisia od vášho čísla KUA 5 horné smery náležia mužom, dolné ženám.

Vaše číslo KUA              1         2         3         4         5         6         7        8         9

Vaše priaznivé smery                                                                                                 

Váš feng čchi                  JV       SV         J         S         SV       Z         SZ       JZ        V

(smer úspechu)                                                           JZ                                           

Váš tien ji                       V         Z          S          J         Z        SZ        JZ       SZ      JV

(smer zdravia)                                                            SZ                                           

Váš nien jen                    J        SZ         JV         V       SZ        JZ       SV        Z        S

(smer lásky)                                                                Z                                            

Váš fu vej                       S        JZ          V         JV       JZ        SZ        Z        SV       J

(smer osobného rozvoja)                                             SV

 

Vaše nepriaznivé smery                                                                                         

Váš ho haj                     Z         V          JZ         SZ        V       JV         S         J       SV

(nešťastný smer)                                                          J                                            

Váš vu kvej                   SV       JV         SZ         JZ       JV        V         J         S        Z

(smer piatich duchov)                                                   S                                            

Váš luj ša                     SZ        J          SV         Z          J         S        JV        V       JZ

(smer šiestich rán)                                                        V                                           

Váš chueh ming            JZ        S          Z          SV         S         J         V        JV      SZ

(smer absolútnej straty)                                                JV