Nájdite nepriaznivé štruktúry okolo seba

Stĺpy
 
Hranaté stĺpy, ktoré stoja v jednej línii s dverami, sú nevhodné. Treba ich obložiť zrkadlami alebo ešte lepšie, umiestnite pod ne ovíjavé rastliny, ktoré zmiernia ich ostré hrany. Stĺpy kruhového prierezu nie sú až také škodlivé, no keď stoja priamo oproti hlavnému vchodu, môžu mať umŕtvujúce účinky. Oddeľte priestor medzi stĺpmi a vchodovými dverami.
Točité schodisko
 
Točité schodisko skutočne pôsobí nepriaznivo a môže privodiť katastrofu, najmä ak je umiestnené v centre domu. Medzerami medzi jednotlivými stupňami unikajú ,,peniaze,, a špirálovitý efekt vývrtky symbolizuje veľké škody, ktoré postihnú dom.
 
Paravány
 
Dekoratívne predety priestoru by nemali byť postavené tak, aby vytvárali hrany pretože tieto potom vysielajú otrávené šípy nepriateľskej energie. Umiestnite ich rovno - zaveste ich na strop alebo položte na podlahu. Paravány môžu pôsobiť ako nápravný prostriedok, najmä ako spomaľovače rýchlo plynúcej energie.