Zveľaďte si osobný priestor

 
                                                 Určite svoje priaznivé zóny
                                                 
                                                Nájdite svoje šťastné smery
                                            
                                         Uvedomte si energie vo svojom okolí
 
                                       Nájdite nepriaznivé štruktúry kolo seba
 
                                      ,,Šípy,, ktoré zasahujú vchodové dvere
 
                                            Spite hlavou v správnej polohe
 
                                     Sedávajte na svojom najlepšom mieste
 
                                        Správne stolovanie prináša pohodu
 
                                          Starajte sa o svoju ,,mysku ryže,,
 
                                               
                                               Čerpané z knihy Lillian Too