Štyri piliere feng šuej

 
Štyri pilire (stĺpy) osudu patria medzi hlavné spôsoby predpovedania budúcnosti v Číne. Štyri pilire sú rok, mesiac, deň a hodina narodenia. Čínsky veštci z týchto údajov vypočítavajú tzv. osem typov alebo charakterov. Týchto osem typov sú feng šujské živly  prvky - drevo, voda, zem, oheň a kov - s aspektom jin alebo jang. Každý z pilierov súvisí s dvoma živlami alebo prvkami, ktoré sa nazývajú ,,nebezký kmeň,, a ,,pozemská vetva,,. Metóda štyroch pilierov analizuje u konkrétnej osoby osem prvkov a na základe tohto určuje tie prvky, ktoré v diagrame narodenia chýbajú. Doplnenie chýbajúcich prvkov v osobnom priestore sa považuje za posilnenie feng šuej človeka. 
 
Vypočítanie štyroch pilierov a nakreslenie diagramu ôsmich typov konkrétnej osoby je veľmi zložitá procedúra, ktorá vyžaduje bohaté skúsenosti. Inak hrozí, že vypočet nebude presný. Niektorí veštci v Honkongu používajú pri tejto metóde počítačové programy, aby sa vyhli chybám. Existuje totiž nekonečné množstvo kombinácií.
 
Preto zosilnite všetky prvky v osobnom priestore, to znamená všetky kúty v dome, aby ste mali istotu, že päť prvkov domu bude v rovnováhe a že ani jeden z nich nebude prevládať. Z rovnakého dôvodu je žiaduce udržiavať v rovnováhe aspekty jin a jang.
 

Päť živlov

 
Živlami sú drevo, oheň, voda, zem a kov. 
Živly sa navzájom ovplyvňujú podľa svojich
produktívnych alebo deštrukčných cyklov.
 
  • Produktívny cyklus dreva: drevo živí oheň, ktorý zanecháva popol, ten sa mení na zem, ktorá obsahuje rudy, roztavený kov tečie ako voda, ktorá vyživuje drevo v nekonečnom cykle.
  • Deštrukčný cyklus dreva: drevo odoberá živiny zemi, ktorá hasí oheň, ktorý taví kov, ktorý (sekera) štiepa drevo v nekonečnov cykle.
 
Akákoľvek kombinácia živlov, pri ktorej z jedného živlu vzniká druhý je harmonická. Môžete ju dosiahnuť aj bez vypočítania štyroch pilierov. Postačí, keď pomocou kompasu určíte svoje priaznivé smery. 
 

K jednotlivým smerom sú priradené živly: 

  • východ a juhovýchod - drevo
  • juh - oheň
  • sever - voda
  • západ a severozápad - kov
  • juhozápad a severovýchod - zem
Keď pochopíte základy cyklu piatich živlov, uvidíte, ako navzájom spolupracujú alebo ako pôsobia ničivo.