Poznajte svoje deštruktívne živly

 
Tak ako existujú priaznivé živly, ktoré majú privábiť šťastie, každý má aj svoje ,,deštruktívne,, živly, ktoré mu šťastenu odplašujú. Každý človek má štyri nepriaznivé živly. V tabuľke sú zoradené vzostupne podľa nebezpečnosti a závažnosti. Pri čísle 5 platí horný živel pre mužov a dolný pre ženy.
 

Nepriaznivé živly

 
Živly označené podľa formulky kua ako deštruktívne ostro kontrastujú so živlami, ktoré určitý človek potrebuje, alebo sa preň považujú za vhodné podľa inej formuky. Keď sa ocitneme v situácii kde si dve rady navzájom odporujú, je dôležité vedieť, že živly samy osebe zriedkakedy narobia veľa škody. Jednoducho sa vyhýbajte tomu, aby ste posilňovali živly, ktoré máte označené ako deštruktívne. Nemáte nijaký dôvod používať vo svojom osobnom priestore tvary a farby, ktoré symbolizujú tieto živly. Ak sa veľké drevo vo vašom prípade pokladá za nepriaznivé, nedajte si zelenú farbu dosvojej časti domu či kancelárie.
 
Zapamätajte si, že deštruktívne živly sa v tomto prípade vzťahujú len na váš osobný priestor, nie na vaše odevy. Napríklad ak vám vychádza v tejto tabuľke drevo ako nepriaznivý živel a pritom ste sa narodili v roku dreva, zelené odevy sa pokladajú za priaznivé, zaťiaľ čo drevené symboly alebo zelená farba vo vašom osobnom priestore pôsobia zle. Takéto jemné sú odtienky v postavení živlov podľa učenia feng šuej!
 
Zapamätajte si aj to, že v tejto tabuľke nájdete živly, ktoré môžu priniesť nešťastie vašej osobe. Tieto poznatky preto využívajte iba vo svojom osobnom priestore, nie v celom dome. Vždy sa riaďte aj analýzou deštruktívnych a produktívnych cyklov. Každý živel vytvárajúci ďalší živel, ktorý je pre vás nepriaznivý bude pre vás rovnako neprijateľný.
 
                              Nepriaznivé živly podľa čísla kua
 
    1          2          3          4             5            6            7            8            9     
                                            Živel nešťastia
 malý     veľky     veľky     veľký    veľký kov     malý      voda        oheň        malý
  kov      drevo     zem       kov         oheň       drevo                                    zem   
 
                                         Živel piatich duchov
malý     malý      veľký      veľký    malý drevo   veľký    oheň       voda         malý
 kov     drevo       kov        zem          voda       drevo                                   kov  
 
                                            Živel šiestich rán
veľký    oheň      malý       malý        veľký       voda      malý       malý        veľký
 kov                    kov         kov        drevo                    drevo      drevo        zem  
 
                                      Živel absolútnej straty
veľký    voda      malý       malý       malý        oheň     veľký       malý         veľký
 zem                 zem        zem       drevo                    drevo      drevo         kov